• 72
  0

  В своей книге подполковник Алексей Колюбакин определил происхождение каджаров – так: «… ветвь, когда-то знаменитого в истории этих стран туркменского племени Джелаир…». Сейчас джалаиры — весьма ...
 • 37
  0

  Әлбетте, «Туған жер!», «Туған ел!» – ұғымы әр қазақ үшін киелі де қастерлі. Сол үшін де Отан тарихы, әркімнің туған өлкесінің, сондағы жер-су атауларының пайда болуы ...
 • 125
  0

  Общество развивается по законам диалектики природы, также как и его язык. А язык народа является самым достоверным документом истории народов и может многое поведать из его ...
 • 143
  0

  ХІІІ ғасырдағы араб тарихшысы Ибн әл Асирдің «Китаб әл-камил фи-т-та’рих» атты еңбегі – Шыңғысхан жорығы жайлы сенімді деректер беретін бірден-бір құжат. Ондағы жарияланымдар тарихи тұлғаға қатысты ...
 • 350
  0

  Малыңмен теңестің-ау… Бөлтірік шешен қасындағы серіктерімен бір үйде түстеніп отырады. Сөйтіп отырғанда олардың үстіне сол ауылдың бір байы келеді. Ол ауыл адамдарының қатарынан асып, Бөлтіріктің қасына ...
 • 306
  0

  Возникновение тюркского алфавита вызывает споры среди ученых, отсутствует единое мнение о его происхождении. Потому как письменность тюрков возникла более 4 тысячелетий назад, а в Европу она ...
 • 268
  0

  Алдыңызға келмей ме?» Абылай бірде халықты жинап, ұнамсыз ісі үшін ұлы жүздің биі Ерден батырдың ауылын шауып алуға жарлық беріпті. Ханның қаһарға мінгені сондай, бұл жолы ...
 • 321
  0

  Рухы бекем қауымды құлшындырып, руханияты биік қаламгерді серпілте түскен Президенттің соңғы екі Жолдауындағы «Рухани жаңғыру:…» және «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақалалары екені даусыз. Ниетке ниет ...
 • 221
  0

  Учение «Билік» является древним учением. Его основоположником считается мудрец Бий, в честь которого названа одноименная река на Алтае. Системный характер этому учению придал Арыс-бий, имя которого ...
 • 408
  0

  Төле бидің шешендігіТөле бидің шешендігіТөле би жас кезінде талай жасы үлкен атақты абыз билердің алдынан өтіп батасын алады. Төле бала әуелі әкесіне барыпты. Жасы жүзге тақап ...